Läs vidare Inger Frimansson

Inger Frimansson

Inger Frimansson började sitt yrkesliv som journalist men har sedan debuten 1984 en mycket rik och omfattande litterär produktion bakom sig…