Läs vidare De outtalade förväntningarnas tyranni

De outtalade förväntningarnas tyranni

Elisabeth George har nyss kommit ut med ”Det straff hon förtjänar”, hennes tjugonde bok om Thomas Lynley och Barbara Havers….