Recension: Döda fallet av Hans E Andersson

Hans E. Anderssons deckare Döda fallet följer en polisutredning om ett försvinnande som övergår i mord. Huvudpersonen Dan är en tillrest, erfarnen och sedan tre år tillbaka pensionerad kriminalkommissarie som nu anlitats av Rikspolisstyrelsen. Hans kommer till Svenska Deckarfestivalen 2022!

Vid sin sida har Dan Olle Svanberg, polis, lokal vägvisare och dörröppnare vid besök hos lokalbefolkningen.

Utredningen binds samman av resor som Dan och Olle gör i jakt på bevis våren efter försvinnandet. Offret har dumpats på en otillgänglig plats och är därför svårt att identifiera. Under sina resor besöker poliserna platser och människor i syfte att söka svar på frågor om vem offret är, hur det hamnat där det hittades och vem som kan vara gärningsperson. Handlingen utspelar sig i mittsverige och väver in jämtländska profiler, bärplockare, bäruppköpare och utländska kvinnor som lever med infödda män.

Berättelsen är huvudsakligen kronologisk där poliserna följer det ena spåret efter det andra i sökandet efter bevis. Detta utesluter inte förekomsten av parallella bihandlingar om personer som ingen av oss läsare vill lifta med.

Valet av plats där den första kroppen hittas bidrar till att höja spänningen. Likaså är det klurigt med två företag, ett i Sverige och ett i Thailand som kompletterar varandra i syfte att undgå svensk lagstiftning. Det är också intressant med att via Olle bekanta sig med Jämtland och jämtlänningar.

Berättelsen följer karaktärerna i dåtid. Över tid binds bihandlingarna samman till en helhet. Dan framstår som sympatisk medan hans sidekick Olle beskrivs som ganska självupptagen i regional mening. Olle vill gärna briljera med sina kunskaper i dialekt och sin släkts allmänt kända ursprung i regionen.

Över lag är det en spännande deckare med kluriga passager som gör att man vissa gånger tänker ett steg vidare och andra gånger ler förnöjt.

På några ställen förekommer det litterära anspelningar till böckerna om Kurt Wallander, Emil i Lönneberga, Jönssonligan samt författarens föregående roman. Författaren använder sig av olika gestaltningar; dels genom att karaktären hänvisar till sig själv, dels genom att en karaktär tänker både tyst och högt om en annan karaktär.

Temat om att infödda män bjuder in utländska bärplockare för att sedan utnyttja dem som både bärplockare och partners är mycket upplysande och relevant. Berättelsens kvaliteter finns främst i användningen av dialekt, intrigen och kommentarerna om Dans förhörsmetod.

Det hade varit en fördel för den språkliga formen om texten hade bearbetats ytterligare en eller ett par gånger. Anföringssatserna varierar i dialogerna, ibland på ett övertydligt sätt exempelvis; sa, skämtade, frågade, skojade och svarade. Dessutom används talstreck före dialoger, men ofta på ett okonventionellt sätt, andra gånger inte alls då dialogen börjar i ett stycke efter att något sagts meningen innan. Därtill används talstreck som replikmarkering utan att det finns ett utbyte med en annan karaktär. Den talande personen ser därför ut att prata högt med sig själv. Detta är dock inget som påverkar intrigens innehåll utan har mer att göra med dess form.

Det hade varit en fördel med ytterligare korrekturläsning som dels tonat ner talspråket i de beskrivande passagerna, dels rensat bort ord som av misstag blivit kvar efter föregående revidering. Det finns även en blandning av hänvisningar till vissa karaktärers efternamn och andras förnamn. Vissa personer har enbart förnamn, andra enbart efternamn och ytterligare andra både för- och efternamn. Ett exempel är att huvudpersonens efternamn är svårt att hitta.

Gunnar Augustsson

Bokfakta:

  • Titel: Döda fallet
  • Författare: Hans E. Andersson
  • Utgivningsdag: 2022-06-20
  • Förlag: Jengel
  • Antal sidor: 272

Länkar: