Mord på nationaldagen!

Högtidsdeckare är inget nytt. Under framför allt julen men även midsommar mördas det friskt. Men vad med nationaldagen då? Denna glada kulturfest som hyllar flaggan och Gustav Vasa kan väl inte vara isolerad från bokliga brott, inbrott och brottslingar?

Säg inte det! Svenska Deckarfestivalen har försökt hitta kriminalromaner som utspelar sig helt eller delvis på den svenska nationaldagen, men visar sig lättare sagt än gjort. Faktum är att efter att ha frågat i ett antal bokfora med tusentals medlemmar och googlat till fingrarna blev såra, så har vi inte hittat ett enda exempel. Hur kan det komma sig? Fel undersökningsmetod, eller helt enkelt brist på nationaldagsdeckare? Varför är midsommar mycket mer omskriven i thrillers och kriminalromaner?

Kanske är nationaldagen för ung? Kanske vet man inte riktigt varför man firar nationaldagen i Sverige? En fråga som ofta ställs. Man har ju inget krig att fira att man blev av med.

At fira den svenska flaggan är äldre än nationaldagen, men allmän flaggning med nationsflaggan är ingen urgammal tradition i Sverige. Under andra hälften av 1800-talet började man att flagga vid skolor, prästgårdar och officiella byggnader. Konung Oscar II bestämde 1873 att en flaggstång skulle resas på Stockholms slott och att kungaflaggan skulle vara hissad när kungen vistades på slottet. Flaggor ansågs vid denna tid fortfarande främst vara en företeelse som skulle förekomma till sjöss.

Med början 1893 hölls i övergången mellan maj och juni vårfester under flera dagar på Skansen i Stockholm. Festligheterna avslutades med flaggfester den 6 juni. Vårfesterna firades fram till första världskriget, då den allmänna flaggningen fick sitt stora genombrott i Sverige. Flaggfesten i Stockholm flyttades då från Skansen till Stockholms stadion. Idén till firandet av svenska flaggans dag kom från grosshandlaren Nils Ljunggren under hans tjänstgöring inom landstormen sommaren 1915. Tanken var först att den skulle firas i Stockholm redan hösten 1915 men ett utomhusfirande på senhösten ansågs inte praktiskt och istället sköts frågan till 1916 och anknöts till 6 juni, det datum då Gustav Vasa 1523 valdes till kung i Strängnäs och 1809 års regeringsform antogs av Karl XIII. Gustaf V stödde förslaget liksom olika offentliga myndigheter, delar av idrottsrörelsen och andra föreningar. Festligheter genomfördes i Stockholm och i ”bara” drygt hundra orter runtom i Sverige.

1933 bildades ”Stiftelsen Svenska Flaggans Dag” som fick en rikstäckande organisation. 1968 överfördes verksamheten till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och riksdagens talman som ordförande. Initiativet till firandet av svenska flaggans dag var inte medvetet tänkt att skapa en officiell nationaldag. När det emellertid blev aktuellt att införa en sådan var den 6 juni redan ett inarbetat och självklart datum. Svenska flaggans dag blev formell nationaldag så sent som 1983. 2005 blev denna en arbetsfri helgdag med motiveringen att ge ”tillräckligt utrymme för att markera nationaldagens betydelse i det svenska samhället”.

Kan denna relativt korta historiska omständighet förklara att ingen deckarförfattare än har tänkt på att skriva om fiktiva nationaldagsmord, inbrott, kidnappningar eller bedrägerier? Den deckarförattare som först lanserar bokserien Nationaldagsmorden kommer att bli skyltad på alla bibliotek och i bokhandlarnas fönster 5 juni varje år. Idéen får ni här och nu, och den är gratis (men skicka oss läs-exemplar, tack!) och det är bara att gå i gång med titlar som Blodet rinner 6 juni, Svenska flaggan fladdrar inte mer eller min favorit, På nationaldagen ska du dö. Vem tar utmaningen?

Om du mot förmodan känner till en eller flera nationaldagsdeckare så uppmanas du att kontakta oss, så uppdaterar vi artikeln med (vad vi tror kommer att bli) en kort lista.

Du läste det på SvenskaDeckarfestivalen.se först!