Karl G. Fredriksson in memoriam

Svenska Deckarakademin meddelar med sorg att omtyckte ledamoten Karl G. Fredriksson hastigt och oväntat avled den 10 oktober 2015, 74 år gammal.

Läs Johan Wopenka ord på Svenska Deckarakademins hemsida.