Lilla Sherlockpriset

Svenska Deckarfestivalen har instiftat en skrivartävling, Lilla Sherlockpriset. Detta pris delas ut årligen och det vänder sig till unga som går i högstadiet i Medelpad. Priset är instiftat som både stöd, stimulans och uppmuntran till ökat läsande och skrivande bland unga av idag. Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall ser som sin uppgift att på alla sätt öka intresset för människors umgänge med litteraturen. Att stödja ansträngningar för ett ökat läsande bland unga är då en självklarhet. Att också stimulera intresset för att skriva själva är en annan sida av samma sak.

Lilla Sherlockriset delades ut första gången under Svenska Deckarfestivalen 2018 och kommer att bli ett programpunkt även i 2019. Priser utgår till de tre bästa bidragen, dessutom kommer ett hederspris för särskild kreativitet att delas ut.

Mer information kommer att finnas på denna sida senare. Frågor? Maila lillasherlockpriset(a)svenskadeckarfestivalen.se