Arkivet

Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall är nu inne på 7:e året och är landets äldsta deckarfestival. Det betyder att vi har en lång och spännande historia som vi med tid och stunder kommer att fördjupa oss i på dessa sidor.

2018. Från vänster: Camilla Grebe, Anna Karolina, Åsa Anderberg Strollo och moderator Kerstin Bergman. (Foto: Glenn Folkvord.)