Rösta om festivalveckan

Vilka veckodagar vill du gå på Svenska Deckarfestivalen? Onsdag till fredag som tidigare, eller under helgen? Påverka oss genom att rösta i enkäten under. 

Varje år analyserar vi besökarnas återkoppling noggrant. Till exempel har vi fått uppmaningar som gör att vi funderar på att lägga festivalen till helgen. Det finns många hänsyn att ta, men i stället för att gissa kan du nu rösta! Vi har inte än beslutat om exakta datum för festivalen 2022.